ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

 1. Γενικοί όροι συμμετοχής σε προγράμματα υπαιθρίων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Οι δραστηριότητες της Riverland Outdoor Activities  είναι ανοιχτές για όλους. Καθένας μπορεί να πάρει μέρος σε αυτές με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των οδηγιών και εντολών των εκπαιδευτών.

Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, τη χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή και θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού.

Η Riverland σαν διοργανώτρια εταιρία έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς-οδηγούς- εκπαιδευτές που τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που έχει ορίσει η Riverland και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.

 1. Κρατήσεις – προκαταβολές – ακυρώσεις:

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης, πρέπει να καταβληθεί  προκαταβολή προκαταβολή ίση με το 30% της τιμής συμμετοχής. Το υπόλοιπο εξοφλείται  7  ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος. Η κατάθεση της προκαταβολής ή της εξόφλησης στον τραπεζικό λογαριασμό της Riverland ή με πιστωτική ή μετρητοίς αυτόματα σημαίνει ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενημερωμένος για το πρόγραμμα και αποδέχεται τους γενικούς όρους συμμετοχής.

Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

 • α) Ακύρωση μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.
 • β) Ακύρωση μέχρι τρείς (3) ημέρες πριν από την έναρξη του  προγράμματος: παρακράτηση του 50% του ποσού συμμετοχής.
 • γ) Ακύρωση σε λιγότερες από τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.

Εφόσον υπάρχει συνεργασία με άλλους προμηθευτές (ξενοδοχεία, τουρ. γραφεία), τότε σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι δικοί τους όροι πληρωμών και ακυρώσεων.

Μη εμφάνιση στο πρόγραμμα: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.

 1. Συμμετοχή ομάδων

Στην περίπτωση εγγραφής περισσοτέρων ατόμων ή και ομάδων σε ένα πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος της ομάδας αναλαμβάνει υποχρέωση και φέρει ευθύνη για:

 • α) να συμπληρώσουν όλοι  τη δήλωση συμμετοχής
 • β) να ενημερωθούν όλοι για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για το τι πρέπει να έχουν μαζί τους.
 1. Αλλαγή προγράμματος από την Riverland:

Η Riverland διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει το  πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφάλειας ή ανώτερης βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες και άλλες ανωμαλίες, χαμηλό επίπεδο συμμετεχόντων κ.λ.π.).

Σε περίπτωση ματαίωσης επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση.

Σε περίπτωση τροποποίησης, η Riverland προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει, το αργότερο 7 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, να αποδεχθούν την αλλαγή ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.

 1. Αλλαγή προγράμματος από τους συνοδούς-οδηγούς:

Οι συνοδοί-οδηγοί-εκπαιδευτές της Riverland έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας.

Γι αυτό οι  συνοδοί-οδηγοί-εκπαιδευτές της Riverland έχουν  το δικαίωμα – κατά την απόλυτη κρίση τους –  να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, αν αυτό  επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Τα τυχόν επιπλέον έξοδα, επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής του εναλλακτικού προγράμματος δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Ακόμη οι συνοδοί-οδηγοί -εκπαιδευτές της Riverland, έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε ένα τμήμα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, την ομάδα, ή αν δεν τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες που του έχουν υπεδείχθη για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης.

 1. Αλλαγή προγράμματος από τους συμμετέχοντες:

Κάθε αλλαγή (π.χ αριθμός συμμετεχόντων κ.λ.π.) θεωρείται ακύρωση και αντιμετωπίζεται με τους όρους της παραγράφου 2.

 1. Φωτογράφιση/κινηματογράφηση συμμετεχόντων:

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις προωθητικές ενέργειες της Riverland (έντυπα, ιστοσελίδα κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεστε στο προωθητικό υλικό της εταιρίας παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά τον συνοδό σας πριν την έναρξη της έκαστης δραστηριότητας.

 

 1. Ασφάλιση

Η Riverland συστήνει την ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και σας ενημερώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αυτή την ενέργεια αφού συνεργάζεται με την παρακάτω ασφαλιστική εταιρία:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του Π.Δ. 339/1996): 

Αρ. Ασφ. Συμβολαίου αστικής ευθύνης :  106284/3

Στοιχεία Ασφαλιστικής Εταιρείας:  ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΛΤΣΟΣ

Διευ/ντής Ομ.Γρ.Πωλήσεων

akoltsos@ymail.com

ΚΙΝ.6975900079

 

 

Follow Us