ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο πελάτης:

Είναι υποχρεωμένος να παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαδικασία της κράτησης. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική απορρήτου πριν από την κράτηση και την επιβεβαίωση.

Η Riverland Outdoor Activities:

Και στο εξής Riverland ενεργώντας ως τουριστικό γραφείο υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και περιπέτειας έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς-οδηγούς- εκπαιδευτές που τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που έχει ορίσει η Riverland και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.

Γενικοί όροι συμμετοχής σε προγράμματα υπαιθρίων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

Στις δραστηριότητες – εκδρομές της Riverland μπορεί να πάρει μέρος κάθε άτομο με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των οδηγιών και εντολών των εκπαιδευτών.
Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, τη χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή και θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού.

Κρατήσεις – προκαταβολές – ακυρώσεις:

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης, πρέπει να υπογραφεί η σχετική δήλωση συμμετοχής και να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 50% της τιμής συμμετοχής. Η κατάθεση της προκαταβολής ή της εξόφλησης στον τραπεζικό λογαριασμό της Riverland ή των μετρητών χρημάτων που κατέβαλε σημαίνει ότι το άτομο είναι πλήρως ενημερωμένο για το πρόγραμμα και αποδέχεται τους γενικούς όρους συμμετοχής. Το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται  το αργότερο την ημέρα πραγματοποίησης της δραστηριότητας –εκδρομής με μετρητά ή μέσω πιστωτικής κάρτας.

Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:
Α) Ακύρωση μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της εκδρομής-δραστηριότητας: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής ή της εξόφλησης.
Β) Ακύρωση μέχρι τρείς (3) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση: παρακράτηση του 50% του ποσού συμμετοχής.
Γ) Ακύρωση σε λιγότερες από τρεις (3) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.
Δ) Μη εμφάνιση στο πρόγραμμα: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.

Εφόσον υπάρχει συνεργασία με άλλους προμηθευτές (ξενοδοχεία, τουρ. γραφεία), τότε σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι δικοί τους όροι πληρωμών και ακυρώσεων.

Τιμολόγηση και περιεχόμενο

Στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων η Riverland, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις των τιμών που δημοσιοποιούνται σε περίπτωση δραστικών αλλαγών στις τιμές των μεταφορών, των ξενοδοχείων, των κρατικών φόρων και άλλων υπηρεσιών.

Συμμετοχή ομάδων

Στην περίπτωση εγγραφής περισσοτέρων ατόμων ή και ομάδων σε ένα πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος της ομάδας αναλαμβάνει υποχρέωση και φέρει ευθύνη για:
α) να συμπληρώσουν όλοι  τη δήλωση συμμετοχής
β) να ενημερωθούν όλοι για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για το τι πρέπει να έχουν μαζί τους.

Φωτογράφιση/κινηματογράφηση συμμετεχόντων:

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων-εκδρομών οι συνοδοί της Riverland τραβούν φωτογραφίες/βίντεο προκειμένου να σταλούν στους πελάτες μας ως αναμνηστικές. Καθότι οι εκδρομές /δραστηριότητες μας συνήθως απαρτίζονται από ομάδες ατόμων και λειτουργούν μαζικά είναι φύση αδύνατο να στείλουμε στο κάθε ένα άτομο μόνο τις προσωπικές του φωτογραφίες. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο( μη ορατό σε τρίτους) αντίστοιχο link που περιέχει της φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά την διάρκεια της εκδρομής-δραστηριότητας της συγκεκριμένης ημέρας, οι οποίες πάντα φέρουν το λογότυπο της εταιρίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το ίδιο αρχείο στο προσωπικό τους email, όχι όμως μόνο με τις δικές τους φωτογραφίες και του φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδα, πανίδα, τοπία) αλλά και αυτές των υπόλοιπων συμμετεχόντων.
Το υλικό αυτό πιθανόν να χρησιμοποιηθεί σε προωθητικές ενέργειες της Riverland (έντυπα, ιστοσελίδα κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεστε στο προωθητικό υλικό της εταιρίας θα πρέπει να μας αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας.

Αλλαγή προγράμματος από την Riverland Outdoor Activities:

Η Riverland διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει το  πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφάλειας ή ανώτερης βίας (ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, διαφορετικό επίπεδο συμμετεχόντων κ.α.).
Σε περίπτωση τροποποίησης της δραστηριότητας-εκδρομής, η Riverland προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει, το αργότερο σε 7 εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση, να αποδεχθούν την αλλαγή ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.
Σε περίπτωση ματαίωσης επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση.

Αλλαγή προγράμματος από τους συνοδούς-οδηγούς:

Οι συνοδοί-οδηγοί-εκπαιδευτές της Riverland έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας-εκδρομής και τους όρους ασφαλείας. Γι αυτό, έχουν  το δικαίωμα – κατά την απόλυτη κρίση τους –  να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, αν αυτό  επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Τα τυχόν επιπλέον έξοδα, επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής του εναλλακτικού προγράμματος δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Ακόμη οι συνοδοί-οδηγοί -εκπαιδευτές της Riverland, έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε ένα τμήμα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, την ομάδα, ή αν δεν τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες που του έχουν υπεδείχθη για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης.

Αλλαγή προγράμματος από τους συμμετέχοντες:

Κάθε αλλαγή (π.χ. αριθμός συμμετεχόντων κ.α.) θεωρείται ακύρωση και αντιμετωπίζεται με τους όρους της παραγράφου 4.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) :

Στην Riverland σεβόμαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679) γνωστού και ως GDPR. Με την συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος εντύπου συγκατατίθεστε για την συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε κι επεξεργαζόμαστε είναι όλα τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία όπως συμπληρώθηκαν από εσάς καθώς και οι φωτογραφίες/video που λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια των εκδρομών/δραστηριοτήτων. Η συγκατάθεση αυτή θα παραμείνει ισχυρή μέχρι την ανάκλησή της από εσάς. Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών επικοινωνώντας με την Riverland. Σημειώνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσή σας, δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μέχρι την ανάκλησή της.

Ασφάλιση

Η Riverland συστήνει την ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και σας ενημερώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αυτή την ενέργεια αφού συνεργάζεται με την παρακάτω ασφαλιστική εταιρεία:

AΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του Π.Δ. 339/1996):
Αρ. Ασφ. Συμβολαίου αστικής ευθύνης :  106284/3
Aρ. Πρόσθετης Πράξηs: 60395
Στοιχεία ασφαλιστικής εταιρείας: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ
Θερμοπυλών 2, Ξάνθη [Δήμος], Ξάνθη, 67100
Τηλ: 2541084370 Fax: 2541063380
akoltsos@ymail.com

Follow Us