KT02/KS02 – The full day Kayak tour through the Nestos Gorge

DN05 – Nestos Delta – Lake Vistonida

DR05 – Pomakohoria of Xanthi

DR03 – Frakto Forest and Waterfalls

DR01 – Livaditis Waterfall

BW03 – Nestos Delta – Lake Vistonida (West side)